Дуже важливо вивчати англійську мову зараз, оскільки вона являється мовою всієї планети. Більше 760 мільйонів людей у всьому світі використовують її.

Раніше англійська мова не використовувалася ніде, крім Великобританії, але тепер вона є основною мовою міжнародного бізнесу, дипломатії, спорту, науки, торгівлі, прогресивних технологій тощо. Три чверті світової пошти написано англійською мовою.

На сьогодні знання англійської мови є абсолютною необхідністю для кожної освіченого людини.

Наші кваліфіковані та досвідчені викладачі володіють високим рівнем викладання, мотивовані та зацікавлені в прогресі кожного слухача і допомагають покращити знання англійської мови незалежно від стартового рівня слухача.Фізика як навчальна дисципліна є основою теоретичної підготовки слухача для навчання у вищому навчальному закладі та формує фізико-математичну базу, без якої неможлива успішна діяльність спеціаліста будь-якого технічного профілю. З метою підготовки абітурієнта до успішного складання ЗНО з фізики на підготовчих курсах створена та впроваджена в навчальний процес система дистанційної освіти з використанням технологій дистанційного навчання. Для самостійного опрацювання слухачу пропонуються: теоретичні матеріали з усіх тем, що відповідають програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики УЦОЯО, приклади розв’язування типових задач. Для самоконтролю розроблені викладачами узагальнюючі тести та контрольні роботи з основних розділів програми. Результатом навчання стане систематизація знань із курсу фізики, вдосконалення навичок розв’язування фізичних задач, що стане надійним підґрунтям навчання у ВНЗ.

Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач. Певної математичної підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох навчальних предметів вищих навчальних закладів. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах.

 Дистанційний курс "Математика" дає змогу учням пройти всю шкільну програму і ефективно підготуватися до ЗНО з математики!

Програма курсу відповідає вимогам Міністерства освіти та науки України, містить детальні уроки, пояснення та приклади типових задач, підсумкові конспекти та тести для перевірки знань до кожної теми. Для зручності вивчення курс розбитий на теми.

Почати навчання можна у будь-який час, з будь-якого місця, де ви маєте доступ до мережі інтернет.Всі матеріали курсу постійно доступні на сайті Інституту доуніверситетської підготовки НАУ.


Навчальна дисципліни охоплює історію України від часів появи перших людей на її теренах до сьогодення. Програма курсу базується на програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України УЦОЯО. Основна увага приділяється суспільно-політичним процесам, історичним формам державності в українських землях, долі різних соціальних груп та суспільних інститутів, їх історичне значення та їх взаємозв"язок із нинішніми проблемами суспільного розвитку в Україні. Значна увага приділяється духовному та культурному розвитку в українських землях від найдавніших часів до сьогодення. 

Перед сучасним абітурієнтом, який знаходиться на порозі вибору майбутньої професії та вищого навчального закладу, постає чимало проблем, що потребують нагального вирішення. Одна з них – якісна підготовка до загальнонаціонального ЗНО, а основним і обов’язковим предметом є українська мова і література. Тож якісному її вивченню і повторенню допоможе створена та впроваджена в навчальний процес на підготовчих курсах система дистанційної освіти з використання технологій дистанційного навчання в різноманітних її формах. Навчально-методичне забезпечення розроблене досвідченими викладачами, воно допоможе швидко досягти високого рівня грамотності, ефективно підготуватися до складання ЗНО, а також стане чудовим довідковим матеріалом.

Теми з української мови і літератури, що вивчатимуться дистанційно, супроводжуються теоретичними відомостями,  практичними завданнями для опрацювання окремих тем та знань, а також допоможуть структурувати накопичені знання та пригадати пройдене.

Бажаємо успіхів!