Національний авіаційний університет запрошує учнів 10-11 класів закладів середньої освіти, закладів професійно-технічної освіти, студентів коледжів та випускників минулих років взяти участь у Пробному НМТ–2023!

Без попередньої реєстрації (заявки) учасники до пробного НМТ не допускаються. Учасники дистанційного пробного НМТ мають можливість виконати тестові завдання без обмеження у їх кількості з 10.00 до 21.00 на платформі Moodle. На поштову скриньку учасників буде надіслано лист-запрошення з подальшими інструкціями, щодо процедури проходження. Результати тестування будуть розміщені на сайті ННІРО НАУ у рубриці «Пробне НМТ». Координатор заходу: Навчально-науковий інститут розвитку освіти НАУ.


Зміст завдань тестів з іноземної мови відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов й міститиме частини «Читання» та «Використання мови»

Тести з іноземних мов (англійської, німецької, французької або іспанської)  міститимуть по 32 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань).


Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

 • Механіка;
 • Молекулярна фізика та термодинаміка;
 • Електродинаміка;
 • Коливання і хвилі. Оптика;
 • Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Пробний тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності (“логічні пари”) (4 завдання), на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

Зміст завдань з української мови відповідатиме програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників тестування має цікавити лише частина «Українська мова», яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
 • Лексикологія. Фразеологія;
 • Будова слова. Словотвір;
 • Морфологія;
 • Синтаксис;
 • Стилістика;
 • Розвиток мовлення.

Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

 • Числа і вирази;
 • Рівняння, нерівності і їх системи;
 • Функції;
 • Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
 • Планіметрія;
 • Стереометрія.