ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація для абітурієнта

Заочна форма навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Проблема підготовки до ЗНО – великий обсяг програмного матеріалу шкільного курсу з 5-го по 11-й клас, тому є необхідність учням повторити матеріал, систематизувати та поглибити знання та вміння (у супроводі викладача або самостійно).

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р.

Категорії учнів 10–11 класів

 • Ø обдарована учнівська молодь, яка спроможна самостійно опанувати навчальні програми ЗНО;
 • Ø особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ВНЗ населених пунктах;
 • Ø учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ВНЗ, та учні, які за сімейними обставинами не можуть систематично відвідувати навчання на підготовчих курсах при ВНЗ;
 • Ø особи з особливими потребами;
 • Ø особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
 • Ø особи, які бажають отримати додаткові бали при вступі до НАУ;
 • Ø особи, які готуються до вступу у ВНЗ;
 • Ø працююча молодь, яка зорієнтована на отримання вищої освіти;
 • Ø громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, але планують здобувати вищу освіту в Україні;
 • Ø учні з тимчасово окупованих територій України, які мають наміри здобувати вищу освіту в Україні.

Перелік предметів

 • Ø українська мова та література
 • Ø математика
 • Ø історія України
 • Ø англійська мова
 • Ø фізика

Терміни навчання

8 місяців (з 01.10 по 30.05) та 4 місяці (з 01.02. по 30.05).
Зарахування слухачів на навчання здійснюється до 1 жовтня (1 лютого) до початку повного терміну навчання, а також упродовж року з першого числа кожного місяця без проведення конкурсу.
Початок занять: з 1-го числа кожного місяця, але не пізніше 1 березня.

Переваги навчання

 • Ø Якісна підготовка до ЗНО.
 • Ø Високі результати у сертифікатах ЗНО.
 • Ø Навчання у будь-який зручний час та у будь-якому місці.
 • Ø Можливість спілкуватись і підтримувати контакт з викладачами.
 • Ø Фахове викладання профільних дисциплін викладачами вищої школи.
 • Ø Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень слухача.
 • Ø Поглиблене вивчення предметів за вибором учня.
 • Ø Адаптація до навчання у ВНЗ.
 • Ø Висока результативність вступу до НАУ.
 • Ø Професійна орієнтація в середовищі вищої школи.
 • Ø Допрофесійна підготовка учнівської молоді.
 • Ø Профільне навчання.
 • Ø Індивідуальний підхід до кожного слухача з урахуванням його здібностей та інтересів.
 • Ø Оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями на високому рівні.
 • Ø Оволодіння навичками самостійної роботи в процесі навчання.
 • Ø Вміння правильно розпоряджатися власним часом.

Перелік документів до вступу

 • Ø заява встановленого зразка на ім’я ректора НАУ (зразок заяви надсилається після електронної реєстрації);
 • Ø ксерокопії паспорта законного представника учня та картки платника податків (законними представниками слухача є батьки, або особи, які їх замінюють);
 • Ø ксерокопія паспорта слухача або копія свідоцтва про народження;
 • Ø довідка з місця навчання (роботи);
 • Ø 2 фото розміром 3х4 см.

Заяву про зарахування слухача на навчання до Національного авіаційного університету подають батьки або особи, які їх замінюють (законні представники).

Як відправити документи?

Документи подаються особисто слухачем (батьками) або надсилаються поштою.
Документи особисто приймаються за адресою або надсилаються поштою:
м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, Інститут розвитку освіти (8 корпус, каб. 606).
Час роботи: із 9:00 до 18:00 (понеділок – п’ятниця); із 10:00 до 16:00 (у суботу).

Скільки коштує навчання?

Вартість навчання 3000 грн. – повний курс за вивчення одного предмета.
Мінімальний розмір першого внеску – 1000 грн. Замовник сплачує загальну вартість освітніх послуг у термін до 30 травня відповідного календарного року.
У вартість оплати за освітні послуги входять: проведення вступної співбесіди; проведення та перевірка домашніх завдань; проведення та перевірка контрольних робіт; проведення випускного екзамену, проведення консультацій з навчальних дисциплін.
Ви можете оплатити квитанцію у будь-якому відділені банку України. Копія надсилається на електронну адресу olha.bruiaka@npp.nau.edu.ua 

Як подати документи?

Крок № 1. Для того, щоб бути зарахованим на підготовчі курси, Ви маєте заповнити відповідну заявку, кожна з них буде опрацьована і прийнята до розгляду.

Заявка слухача (у паперовій формі) надсилається на поштову адресу:

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, Інститут розвитку освіти або може бути передана у 8 корпус, каб. 308.

Заявка слухача

№ з/п

Зміст заявки

Інформація про учасника

1

Прізвище, ім’я та по батькові

 

7

Домашня адреса

 

8

Домашній або мобільний телефон

 

9

E–mail (обов’язково)

 

 

Виберіть предмет:

 • Ø українська мова та література
 • Ø математика
 • Ø історія України
 • Ø англійська мова
 • Ø фізика

 

Крок № 2. Ви отримаєте повідомлення на зазначену поштову скриньку та квитанцію (скачати тут). Оплата за навчання на підготовчих курсах здійснюється у безготівковій формі в комерційних банках на основі виданих квитанцій. У квитанціях зазначається прізвище, ім’я та по батькові слухача підготовчих курсів. Замовник сплачує загальну вартість освітніх послуг у термін до 30 травня відповідного календарного року. Копія надсилається на електронну адресу olha.bruiaka@npp.nau.edu.ua 

Крок № 3. Вам надсилається Договір про навчання.  
Договір про навчання укладається в 2-х примірниках, що заповнюються одним із батьків або особою, яка їх замінює, згідно чинного законодавства. При укладанні Договору про навчання замовник освітніх послуг надсилає скановані копії паспорта та картки платника податків.

Крок № 4. Документи відповідно переліку передаються учнем (батьками) з використанням поштового зв’язку або подаються особисто.
Слухач (замовник) та його законний представник ознайомлюються із Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Положенням про Інститут розвитку освіти, Порядком зарахування слухачів на підготовчі курси,  та Положенням про порядок прийому слухачів на підготовчі курси. 

Крок № 5. Слухачі зараховуються на підготовчі курси наказом ректора Університету, згідно поданої заяви, після укладання Договору про навчання та здійснення оплати за надання освітніх послуг.

Крок №6. Після зарахування, на зазначений e-mail Ви отримаєте особисті реквізити (логін і пароль) для доступу до навчальної платформи. Після першої авторизації необхідно змінити пароль в особистому кабінеті. Авторизувавшись Ви отримаєте доступ до всіх матеріалів з вибраних Вами предметів при реєстрації

Крок №7. Слухачам підготовчих курсів видається посвідчення, що пред’являється охороні при вході у навчальні корпуси Університету. Наявність посвідчення є обов’язковим при відвідуванні консультацій чи під час проведення випускного екзамену.

Організація навчального процесу на підготовчих курсах

Для забезпечення навчального процесу на підготовчих курсах використовується матеріально-технічна база Університету. Слухачі підготовчих курсів забезпечуються навчально-методичною літературою (за окрему оплату, за бажанням).

Яким чином здійснюється навчання?

Більшу частину курсу займають матеріали теоретичного і практичного спрямування рекомендовані МОН України.
Конспекти даються у форматі PDF і є зручними. Слухач може знайти всю потрібну інформацію, основні факти, наприклад: формули чи теореми, історичні дати або мовні правила.
Тести створені у відповідності з аналогами ЗНО, щоб слухачі тренувався в такому форматі, який буде на офіційному оцінюванні. За кожний тест слухач одразу отримує оцінку.
У майбутньому планується розширювати методи навчання. Нині тестується розробка відеоуроків та проводення вебінарів. Вебінари – це онлайн-семінари з викладачами. Викладач читає онлайн-лекцію, показує приклади вирішення минулорічних тестів ЗНО та відповідає на запитання, що слухачі надсилають йому в режимі онлайн.
Зрозуміло, що навіть якщо відеоуроки та конспекти є повними, то все одно в деяких слухачів виникають додаткові запитання. На ці додаткові запитання можна отримати відповідь і під час онлайн-включення.
Конспекти та тести доступні в будь-який час. Викладач призначатиме вебінар на певну дату й час, плюс ще існують коментарі до кожного уроку, де слухач  може ставити запитання, а викладач дає на них відповідь у міру надходження цих запитань.

За якими програмами навчаємося?

Навчання проводиться відповідно до чинних нормативних документів МОН України; навчальних планів;  робочих  програм, затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін Інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, адаптованих у відповідності до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програм загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

Хто забезпечує навчальний процес?

Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін Інституту розвитку освіти, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр університету. Фахівцями кафедр університету розроблено мультимедійне наповнення дисциплін (навчально-методичне забезпечення) на сайті у відповідності до навчальних програм та планів, а також додатково розміщено навчальну інформацію, методичні рекомендації, схеми, слайди, аудіо-та відеоматеріали.

Організація консультацій

За бажанням слухача консультації можуть проводитися у дні шкільних канікул на базі університету або у режимі оn-line. Розклад консультацій буде розміщено на сайті ІРО  у рубриці «Дистанційна освіта».

Порядок поселення в гуртожиток

Іногороднім слухачам, при бажанні, надається гуртожиток. Для поселення вони повинні мати при собі паспорт або свідоцтво про народження.
Оплата за проживання в гуртожитку здійснюється у безготівковій формі лише після погодження з адміністрацією ІРО. Безготівковий розрахунок здійснюється шляхом перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок студмістечка НАУ, що засвідчується певним платіжним документом. Квитанції для здійснення оплати будуть надані слухачам при поселенні. 

Порядок поселення слухача:
1) отримати направлення у 8 корпусі, каб. 308;
2) отримати квитанцію на оплату в студмістечку НАУ (гуртожиток № 3, вул. Гарматна, 51) та здійснити оплату у банку за повний термін проживання;
3) поселення слухача здійснюється відповідно до направлення.

Випускний екзамен

Слухачі підготовчих курсів після закінчення повного курсу навчання здають випускний екзамен з навчальних дисциплін, згідно з «Положенням про випускний екзамен слухачів (випускників) підготовчих курсів», затвердженого ректором Університету. Після закінчення повного курсу навчання на підготовчих курсах слухачеві видається Довідка або Свідоцтво встановленого зразка.
Зарахування слухачів підготовчих курсів Інституту на навчання до Університету здійснюється на підставі «Правил прийому до Національного авіаційного університету» у поточному навчальному році.

Профорієнтаційні заходи

Слухачі підготовчих курсів протягом навчання залучаються до профорієнтаційних заходів, а саме: Літньої школи, пробного ЗНО; профорієнтаційного опитування (соціологічний вимір); уроків «Твій вибір – твоє майбутнє», «Обери своє майбутнє»; творчих зустрічей «НАУ збирає друзів» і «Шлях до зірок»; презентацій Університету на базі ЗНЗ (на їх замовлення); екскурсій до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії Університету, кафедр і лабораторій; участі у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ»; днів відкритих дверей Університету та навчально-наукових інститутів; виставок-презентацій, майстер-класів, конкурсів, вікторин тощо.
Детальна інформація постійно доводиться до відома слухачів у рубриці «Оголошення» на сайті ІРО НАУ www.iro.nau.edu.ua

Транспортні маршрути

Дістатися до місця навчання можна маршрутами: від залізничного вокзалу «Південний» маршрутними таксі № 401, № 438 до зупинок «Національний авіаційний університет» або «Миколи Василенка»; від залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» трамваями № 1 та № 3 до зупинки «Національний авіаційний університет»; від станції метро «Політехнічний інститут» маршрутними таксі №442 до зупинки «Гарматна» та №442 Д до зупинки «Миколи Василенка».

Наші контакти

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, кор. 8, каб. 604, 606, 308;

тел.: (044)406–75–60, (044)406–72-02, (044)406–72–09, (044)406–73–30.

Остання зміна: вівторок 21 грудень 2021 4:50